T 0299 372687

ALGEMENE VOORWAARDEN GRAPHIC BOX EDAM

Het intellectueel eigendom blijft altijd bij de ontwerper (volgens de wet is dit ‘onvervreemdbaar’), de Graphic Box in dit geval.

De maker van het logo behoudt altijd de auteursrechten over het ontwerp tenzij je dit anders schriftelijk hebt afgesproken. Bij een overdracht van auteursrechten worden de eigendomsrechten en de zeggenschap over de wijze waarop het ontwerp mag worden gebruikt overgedaan aan de opdrachtgever.

Bij een licentie geven wij toestemming aan de opdrachtgever om een ontwerp op een bepaalde wijze binnen zijn eigen bedrijf te gebruiken.  


Auteursrechten op een logo/huisstijl betekent dat er geen recht is op het restylen van de bestaande huisstijl door andere ontwerpers. Er bleef niets anders over dan een compleet nieuwe huisstijl te maken met de bestaande logo’s.

Na het huisstijl ontwerpen ontvang je, in pdf formaat, bestanden die geschikt zijn om te laten drukken/printen. Wil je ook de beschikking hebben over de bronbestanden van je huisstijl dan zijn die eventueel tegen meerprijs leverbaar.


De Algemene voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (bno) op basis van de huidige stand van wet- en regelgeving.AVG WET

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Deze wetgeving borgt de bescherming van persoonlijke gegevens voor alle Europese burgers.

Als u als opdrachtgever bekend bent bij Graphic Box dan houdt dat in dat wij uw adres, mail en telefoongegevens opslaan. Deze hebben wij uiteraard nodig om via mail en telefoon tot een goedgekeurd eindresultaat te komen en uiteindelijk na goedkeuring u een factuur te kunnen sturen. Uw gegevens zullen wij enkel voor bovenstaande zaken gebruiken en nooit ter beschikking stellen aan derden. Wanneer u aangeeft geen opdrachtgever meer te willen zijn van Graphic Box zullen wij na het afronden van alle werkzaamheden en bijbehorende betalingen uw gegevens na 2 jaar uit ons systeem verwijderen.


Wij gebruiken uw e-mailadres om u onze eventuele nieuwsbrief toe te sturen of om u bijvoorbeeld te informeren. Uiteraard delen wij uw gegevens niet met derden. Wilt u dit niet, dan kunt u zich afmelden door op de link te klikken onderaan de nieuwsbrief mail. Wij halen uw e-mailadres dan uit ons mail bestand bestemd voor nieuwsbrieven.