T 0299 372687

ALGEMENE VOORWAARDEN GRAPHIC BOX EDAM

Het intellectueel eigendom blijft altijd bij de ontwerper (volgens de wet is dit ‘onvervreemdbaar’), de Graphic Box in dit geval.

De maker van het logo behoudt altijd de auteursrechten over het ontwerp tenzij je dit anders schriftelijk hebt afgesproken. Bij een overdracht van auteursrechten worden de eigendomsrechten en de zeggenschap over de wijze waarop het ontwerp mag worden gebruikt overgedaan aan de opdrachtgever.

Bij een licentie geven wij toestemming aan de opdrachtgever om een ontwerp op een bepaalde wijze binnen zijn eigen bedrijf te gebruiken.  


Auteursrechten op een logo/huisstijl betekent dat er geen recht is op het restylen van de bestaande huisstijl door andere ontwerpers. Er bleef niets anders over dan een compleet nieuwe huisstijl te maken met de bestaande logo’s.

Na het  huisstijl ontwerpen ontvang je in pdf bestanden die geschikt zijn om te laten drukken/printen. Wil je ook de beschikking hebben over de bronbestanden van je huisstijl dan zijn die eventueel tegen meerprijs leverbaar.


De Algemene voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (bno) op basis van de huidige stand van wet- en regelgeving.